Werkwijze


Een Et Emergo coachtraject bestaat uit verschillende fasen:

Intake: Er wordt gestart met een intakegesprek met Anja en/of Greet. Het doel van

      dat gesprek is nader kennismaken, vaststellen van coachdoelen en aanpak, en we

      ervaren of er ‘een klik’ is.

Coachgesprekken en eventueel ondersteunende activiteiten:  Ervaringen, situaties of

       problemen uit de dagelijkse praktijk staan in deze gesprekken en activiteiten

       centraal. Met name bij PTG coaching worden de gesprekken vaak ondersteund door
       ondersteunende activiteiten. Tijdens deze fase zorgen coach en coachee samen dat, 
       indien van toepassing, de verschillende activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd
       en elkaar versterken. 

Reïntegratiebegeleiding (indien van toepassing): Mocht bij de start van het

       coachtraject sprake zijn van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid zijn, dan is het

       ook mogelijk om als afronding van het coachtraject gecoacht te worden tijdens het

       reïntegreren.

Evaluatie: Tijdens dit gesprek wordt stil gestaan bij de verkregen inzichten en

       kunnen afspraken gemaakt worden ten aanzien van de volgende stappen. We staan

       ook stil bij borging van het geleerde in de praktijk.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by webXpress