PTG-Coachtrajecten

Et Emergo heeft in overleg met betrokkenen PTG-Coachtrajecten ontwikkeld voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.

 

Waarom PTG-Coachtrajecten?

Uit uitgebreid onderzoek onder gedupeerden blijkt dat zij naast financiële tegemoetkomingen onder meer behoefte hebben aan meer persoonlijk contact en ruimte voor emotioneel herstel.
Bij een PTG-Coachtraject is er aandacht voor het hanteren van allerlei emoties zoals verdriet, boosheid, angst, wraakgevoelens, etc… Dat is dan op een manier waarbij de focus ligt op persoonlijke groei zonder de pijn te ontkennen, te negeren of te klein te maken.
Juist door handvatten te krijgen hoe om te gaan met alle pijn en emoties, kun je weer uit de ellende klauteren.

Door de ellende er is vaak sprake van psychisch-emotioneel gerelateerde klachten en dat is volkomen logisch.
Op de manier waarop traditioneel gezien dergelijke psychische klachten behandeld worden, ligt de nadruk vooral op symptomen, klachten en de algehele problematiek. Over het algemeen wordt zowel in de professionele wereld als door ‘het publiek’ aangenomen dat mensen met psychisch-emotioneel gerelateerde klachten blijvend kwetsbaar blijven.
Het werkt echter beter als we (h)erkennen dat mensen juist ook kunnen groeien in moeilijke tijden en dat in dergelijke moeilijke processen mensen vaak toch nog in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leven en proces.
Dat is dus het uitgangspunt bij een PTG-Coachtraject. Et Emergo kijkt namelijk echt breder naar mensen met psychisch-emotioneel gerelateerde klachten.
De coachtrajecten zijn gebaseerd op het wetenschapsgebied PostTraumatische Groei.
Ook als een coachee al langer uit de roulatie is en mogelijk zelfs al in de reguliere zorg hulp heeft (gehad), kan een PTG-Coachtraject van onschatbare waarde zijn. De benadering is totaal anders en in ieder geval gebaseerd op aandacht, belangstelling en ‘echt contact’.
 

Wat is PostTraumatische Groei?

Groeien door tegenslag heet in de wetenschap PostTraumatische Groei (PTG).
PTG verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen door het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden.
PTG leidt tot transformatie. Dat betekent dat veranderingen blijvend zijn en dat iemand er sterker en wijzer uitkomt. Diegene ervaart daardoor een hogere kwaliteit van leven en werken.

De Coachtrajecten van Et Emergo

De coachtrajecten van Et Emergo zijn anders dan ‘gewone’ coachtrajecten. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op tientallen jaren ervaring en die aansluit bij recente internationale wetenschappelijke inzichten.

Wij hebben twee specialismen:

 1. Coaching van mensen die zich in een moeilijke of onderzoekende periode in hun leven bevinden of die een persoonlijke crisis ervaren (privé- en/of werkgerelateerd).
  Van een moeilijke periode in je leven kun je groeien.
  In de wetenschap heet dat Posttraumatische Groei (PTG) en daarom noemen wij dit specialisme ‘PTG-Coaching’. Onze PTG-Coaching is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en wetenschap.
  Wij deden zelf ook wetenschappelijk onderzoek op dit gebied (inclusief wetenschappelijke publicatie).
 2. Door je meer bewust te worden van jezelf, o.a. je eigen krachten, talenten en valkuilen, kun je je ellende beter hanteren en verteren en jezelf duurzaam ontwikkelen als het gaat om je persoonlijke leven, je leiderschaps-mogelijkheden en loopbaanvraagstukken. Omdat de essentie van deze coachvorm is dat een coachee zich meer bewust wordt van zichzelf, noemen wij dit specialisme ‘Bewustzijnsontwikkeling’.

Onze aanpak kenmerkt zich door de hieronder genoemde aspecten.

 • De ervaring leert dat interventies op meerdere niveaus (mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch) bijdragen aan een sneller en duurzamer resultaat. Wij hanteren daarom een integrale, multidisciplinaire werkwijze waarbij op meerdere manieren en gebieden aan de coachvraag wordt gewerkt. Voor elke coachee wordt in overleg een maatwerk coachtraject samengesteld.
 • Samen met de coachee wordt ervoor gezorgd dat de verschillende activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken (synergetische effecten).
 • Wij maken gebruik van een scala van versterkende principes uit diverse richtingen, onder andere uit de positieve psychologie, en richten ons vooral op de menselijke kracht, talenten en optimaal functioneren.
 • Moeilijke periodes in het leven heeft iedereen. Wij ondersteunen, indien van toepassing, het verwerkingsproces en doen daar vooral heel gewoon over, zonder het te klein of te groot te maken. In onze aanpak zijn wij erop gericht dat moeilijke periodes ook positieve mogelijkheden bieden, waardoor sneller herstel en persoonlijke groei worden gerealiseerd.

In overleg met betrokkenen en onder andere de Stichting Lotgenotencontact zijn er 3 verschillende soorten PTG-Coachtrajecten vastgesteld. Basis, Standaard en Uitgebreid.
In deze brochure staan deze verschillende trajecten beschreven.

Werkwijze

Samen met iedere coachee maken we een coachtraject op maat.

De onderdelen zoals hieronder staan beschreven komen daarbij meestal aan bod. Bij elk gesprek mag, op initiatief van de coachee, ook iemand anders aanwezig zijn (bijvoorbeeld partner, familielid, vriend, contactpersoon van de Stichting Lotgenotencontact, etc).

 • Intakegesprek. We starten met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaken, vaststellen van coachdoelen en aanpak, en ervaren of er ‘een klik’ is. Daarnaast wordt dan bepaald welk PTG-Coachtraject het meest passendis (basis, standaard of uitgebreid).
 • De coachdoelen van de coachee staan centraal in het traject. Daarom evalueren we die na afloop. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de resultaten van het coachtraject objectief te meten en daarom maken we bij de start en afronding van het coachtraject gebruik van gevalideerde wetenschappelijke vragenlijsten.
 • Coachgesprekken en eventueel ondersteunende activiteiten. Ervaringen, situaties of problemen uit het dagelijkse leven van de coachee staan in deze gesprekken en activiteiten centraal. Onze coachtrajecten onderscheiden zich door een integrale, multidisciplinaire aanpak. We zetten naast de gesprekken, in overleg met de coachee ondersteunende activiteiten in. Samen stellen we een coachtraject op maat vast. En samen zorgen we dat de verschillende activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.
 • Reïntegratiebegeleiding(indien van toepassing). Als de coachee (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid is, begeleiden we de coachee bij het zorgvuldig reïntegreren, zodat de coachee stabieler en krachtiger dan voorheen kan functioneren.
 • Tijdens dit gesprek staan we stil bij de verkregen inzichten en maken we afspraken over volgende stappen. We bespreken ook hoe de coachee het geleerde in de praktijk kan bestendigen.

Aanmelden

Heb je belangstelling om een PTG-Coachtraject aan te vragen, dan kun je het aanmeldingsformulier invullen. Na je aanmelding nemen wij binnen een paar werkdagen contact met jou op om een intakegesprek te plannen.