PTG Workshops en lezingen

 

Kun je een moeilijke periode in je leven gebruiken om te groeien? Ja, dat kan!

In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei (PTG).

Wij hebben onderzoek naar het fenomeen PostTraumatische Groei gedaan en willen het fenomeen PTG bekender laten worden dan PTSS. Waarom? 

Omdat PTG een positief perspectief biedt na ‘ellende’ en dat bespoedigt en versterkt het herstel. Het kan veel mensen die stagneren door psychisch-/emotioneel gerelateerde klachten echt uit het moeras trekken. Van groot belang dus. 

Ook voor de begeleiding ‘op de werkvloer’ van mensen die problemen hebben, is kennis op dit gebied essentieel.

Wij geven daarom ook workshops, opleidingen, inspiratiessessies en lezingen op dit gebied. En publiceren erover.

 

Masterclass PostTraumatische Groei: Sterker door ellende
In deze masterclass maak je op inspirerende, herkenbare en bruikbare wijze kennis met het positieve en hoopvolle gedachtengoed van PTG. De masterclass is geschikt voor iedereen die te maken hebben met burn-out of andere ellende of er gewoon belangstelling voor hebben.

Je kunt hier meer lezen en je aanmelden.


 

PTG Workshops, trainingen en opleidingen

Er zijn 3 workshops ontwikkeld. Opleidingen voor coaches, psychologen, arbeidsdeskundigen en behandelaren zijn in ontwikkeling. Evenals de trainingen (verdiepte kennis) die voor iedereen toegankelijk zijn.  De eerste uitvoering van de opleidingen en trainingen verwachten we begin 2020.

 

De workshop voor voor coaches, psychologen, arbeidsdeskundigen en behandelaren is gecertificeerd door het NIP (A&O en A&G), StiR, NVvA en de NOBCO. Door zowel het NIP, StiR als de NOBCO zijn 3 PE punten toegekend. De NVvA heeft 1 PE punt toegekend.

 


De data en locaties voor de verschillende workshops en trainingen vind je op de aanmeldpagina.
Alle workshops en trainingen kunnen ook incompany gegeven worden.


NIEUW:  Gratis online inspiratiesessies ‘Kom krachtiger uit een burn-out of andere ellende’

Je kunt gratis deelnemen aan een boeiende online-inspiratiesessie (webinar) om kennis te maken met het positieve gedachtengoed van PTG.

Deze webinar is gratis toegankelijk voor iedereen. Hij is geschikt voor iedereen die persoonlijk en/of professioneel te maken heeft met burn-out of andere ellende of daarin gewoon geïnteresseerd is.

De webinars duren een uur en er is ook ruimte voor het stellen van vragen.

Er zijn nu 1 inspiratiesessie gepland:

•   Woensdag 20 november van 20.00 - 21.00 uur     

Je kunt je hier aanmelden voor één van deze webinars. 


Lezingen en inspiratiesessies

Greet geeft op een nuchtere en levendige manier lezingen en inspiratiesessies over PTG en dat maakt dat betrokkenen/medewerkers/leidinggevenden ‘anders’ naar hun eigen situatie of die van anderen gaan kijken. Dat geeft ruimte en biedt een (verrassend) nieuw perspectief.


Een lezing of inspiratiesessie wordt altijd op maat gemaakt, passend bij een organisatie/programma/opleiding. 

Een paar voorbeelden:

  • Een thema binnen een gemeente is ‘Persoonlijk Leiderschap’. Er zijn een aantal inspiratiesessies geweest rondom dit thema en er wordt aangegeven dat onderwerpen als ‘je kwetsbaar durven opstellen’, ‘het goeie gesprek durven voeren’ en ‘vertraging/pas op de plaats maken’, woorden zijn die daar o.a. bij horen. De inspiratiesessie die Greet heeft gegeven, sluit aan bij dit thema. In haar inspiratiesessie gaat zij in op hoe het dan zit met leiderschap als mensen even helemaal niet lekker gaan. Wat kan de kennis van PTG hierin betekenen? Wat is dan belangrijk voor leidinggevenden en collega’s, waar moet je dan op letten! En hoe kun je wellicht dan ook bijdragen aan het ontwikkelproces van de betrokkene tot het realiseren van PTG. Praktische handvatten daarvoor komen ook aan de orde. 
  • Een organisatie heeft erg veel moeite om goed personeel te vinden. Daardoor raken veel mensen die ‘veel capaciteiten in huis hebben’ langdurig overbelast. Een aantal zit al met een burn-out thuis. Binnen de organisatie is weinig ruimte voor het praten hierover. Dat wordt beschouwd als zogenaamde zwakte. De mensen die een burn-out hebben, worden als lastig gezien. Er is zelfs sprake van stigmatisering. Op verzoek van de Directeur HRM geeft Greet een lezing aan de directie waarin zij uitgebreid ingaat op haar onderzoek en de resultaten daarvan. Tijdens de lezing wordt de ‘dreiging’ omgezet in een kans. Investeren in medewerkers met een burnout is bijzonder slim. Zij hebben de potentie in zich zeer gewaardeerde collega’s te worden als zij PTG kunnen realiseren in hun herstelproces. 


Je kunt meer lezen over PTG op de pagina PTG Coaching.

 

 

 

Powered by webXpress