PTG Coaching


What doesn’t kill you..

….makes you stronger…. Een voor velen bekende kreet. En o zo waar en vaak ook o zo moeilijk om te realiseren. Vooral als je forse tegenslag hebt. Dan komt het er echt op aan.


Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven compleet op de kop zetten. Of het nu het krijgen van een levensbedreigende ziekte is of het meemaken van een burnout, het zien gebeuren van een vreselijk ongeluk,  het verliezen van je geliefde of van een baan, beroofd worden,  etc. Het is veelal heftig en ingrijpend. Wij hebben daar vooral negatieve beelden bij. Ze kunnen je levensloop echter uiteindelijk ook in positieve zin compleet transformeren. Je kunt het bij mensen herkennen als ze er over praten alsof hun leven in ‘stukjes’ is gedeeld: "sinds mijn ongeluk ben ik een ander mens, ik geniet veel meer van het leven”. Of, "na mijn herstel van kanker weet ik wat echt belangrijk is in het leven”. Of, "mijn wereld stortte in toen ik mijn baan verloor, maar achteraf is dat het beste wat me in mijn leven is overkomen”.


Als je midden ‘in de ellende’ zit, heb je echter weinig aan teksten als "je komt er sterker uit”. Dat weet je met je hoofd soms ook wel, maar zo voelt het niet. Wij hebben ons gespecialiseerd in het coachen van mensen die stevige tegenslag in het leven mee maken. We noemen dat PTG coaching, omdat groeien van tegenslag in de wetenschap posttraumatische groei (PTG) wordt genoemd.

 

Wat is posttraumatisch groei?

Posttraumatische groei is een fenomeen dat kan leiden tot transformatie. In het algemeen zijn er drie domeinen  waarop groei kan worden gerealiseerd, namelijk:

persoonlijke relaties, bijvoorbeeld andere waarde hechten aan relaties met familie
    en vrienden


zelf-perceptie, bijvoorbeeld verhogen van veerkracht, wijsheid, kracht en meer
    inzicht in eigen sterktes en beperkingen, talenten en valkuilen

levensfilosofie, bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt belangrijk is
    in het leven.

 

Veel mensen kennen wel de term PTSS (posttraumatische stress stoornis) en weinig mensen kennen de term PTG. Dat is meteen iets wat belangrijk is om bij stil te staan.  Als je mensen vertelt dat ze kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, wordt dat als je niet oppast een selffulfilling prophecy.  Je moet onderkennen, dat mensen ook kunnen groeien in moeilijke tijden en dat ook in dergelijke processen mensen vaak nog in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen proces…. Dat gaat over coaching dus. En dat is wat wij doen. Ook als je het heel moeilijk hebt, ben je nog goed in staat om regie te nemen, maar het proces loopt begrijpelijker/hanteerbaarder als dat ondersteund wordt.


PTG Coaching en Coachcentrum Et Emergo

PTG is eerder een proces dan een resultaat. De mate van trauma wordt mede bepaald door onze veronderstellingen en overtuigingen. Dus trauma is een subjectief gegeven en overigens ook deels cultuur bepaald. Een traumatische ervaring  is een vermorzelaar van onze beleving van de dagelijkse realiteit. En dat is een heftig proces waar de begeleiding daarvan vakmanschap, levenservaring en professionele  ervaring vereisen. Wij hebben de resultaten tot dusver gemeten en we zijn blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de bovengemiddelde resultaten die onze coachees hebben bereikt.

 

Powered by webXpress