Ondersteunend aanbod

 

De ervaring leert dat interventies op meerdere niveaus (emotioneel, mentaal, fysiek, energetisch) bijdragen aan een sneller en duurzamer resultaat. Wij hanteren daarom een integrale, multidisciplinaire werkwijze waarbij op meerdere manieren en gebieden aan de coachvraag wordt gewerkt. Wij werken daarvoor samen met professionals die ter zake zeer deskundig zijn en uitstekende resultaten hebben geboekt. Voor elke coachee wordt in overleg een maatwerk-coachtraject samengesteld.

We bieden diverse ondersteunende activiteiten aan:

 

•          Lichaamswerk (o.a. osteopathie, manuele – en haptotherapie) 

•          Fitness/Crossfit     

•          Het gebruik van een hoogwaardige, hooggedoseerde, zuivere visolie:  www.debestebalans.nl

•          Complementaire geneeswijzen

•          Hartcoherentie     

 

Fitness/Crossfit

CrossFit is een uitdagende trainingsmethode die verschillende stijlen samenbrengt in één training, namelijk allerlei vormen van duurtraining,  gymnastiek en olympisch gewichtheffen. Tijdens een CrossFit-training worden geen geïsoleerde spiergroepen getraind, maar juist functionele bewegingen met zoveel mogelijk betrokken spiergroepen. Er worden bewegingen gebruikt waarbij het hele lichaam betrokken is en die in het dagelijkse leven terugkomen, namelijk; tillen, gooien, duwen, trekken, klimmen, rennen, etc. 

Een completere training bestaat niet. 

Doordat er gewerkt wordt met variërende, uitdagende workouts die fysiek en mentaal uitdagend zijn, wordt het prestatievermogen geoptimaliseerd op alle gebieden van fysieke en mentale fitheid. 

Bij lichamelijke beperkingen worden er oefeningen gebruikt die wel tot de mogelijkheden behoren, om zo om de beperking heen te trainen en, zelfs beter, om deze beperking te compenseren.

De CrossFit-trainingen worden aangeboden in samenwerking met CrossFit Noord.

 

 

Elektro-acupunctuur en Chinese geneeskunde 

Electro-acupunctuur is een methodiek die gebruikt kan worden om ziektes of energietekorten te diagnosticeren. Deze vorm van diagnose berust op het feit dat acupunctuurpunten een bepaalde elektrische weerstand hebben die op de huid meetbaar is. De uiteinden van de vingers (en ook voeten), daar waar meridianen beginnen of eindigen, geven deze informatie. Door middel van metingen met elektroden kan de weerstand op deze huidpunten worden bepaald. Bij ziekte of verslechtering van de gezondheid verandert de huidweerstand van deze meetpunten. Het vroegtijdig herkennen van verborgen ziektebeelden is met de elektro-acupunctuur mogelijk. Het is overigens mogelijk om ook zelf waar te nemen wat er wordt gemeten. Als een bepaald huidpunt wordt gemeten en er is een constante toon te horen en de wijzer van het meetinstrument staat in de buurt van cijfer 50, dan is er sprake van de meting van een ‘gezond’ meetpunt.

Als in de diagnose is vastgesteld dat er sprake is van een onbalans/ blokkade, dan kunnen er voedingssupplementen worden voorgeschreven. Eventueel is er ter ondersteuning bijvoorbeeld ook een behandeling met acupunctuur mogelijk. De afweging die gemaakt wordt, hangt af van de klacht en wordt besproken

 

 

Klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij het zelfgenezend vermogen een prikkel krijgt tot herstel. Mensen, dieren en planten zijn uitgerust met een zelfherstellend vermogen. Door diverse oorzaken kan dit vermogen niet goed werken, waardoor er geen evenwicht meer is en ziekte meer kans krijgt. 

Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze, d.w.z. dat je naar het geheel kijkt, naar de lichamelijke klachten, maar ook naar hoe iemand in het leven staat, zijn emoties en manier van denken en reageren. De homeopathie behandelt een totaal mens, niet de klacht.

 

Hartcoherentie 

Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijds-intervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit noemen we Hart Ritme Variabiliteit (HRV), dit geeft ons belangrijke informatie over de toestand van het lichaam. Analyse van de Hart Ritme Variabiliteit laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen. De mate van samenhang in de HRV wordt Hartcoherentie genoemd. Hartcoherentie is een sterke indicator van emotioneel welzijn.
(bron: www.heartmathbenelux.com)

Het hartritme kan door het individu beïnvloed worden en het verhogen van deze hartcoherentie leidt tot een gezonde emotionele balans. Bij de coaching wordt gebruik gemaakt van feedback-apparatuur en methodieken om positieve gevoelens op te roepen en daarmee de hartcoherentie te trainen.

 

Powered by webXpress