NOBCO en voorwaarden


Anja en Greet zijn beiden aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (
www.nobco.nl). Greet is gecertificeerd als NOBCO/EMCC Master coach. De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de belangenorganisatie voor beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.

          
               


De NOBCO heeft een Ethische Gedrags Code vastgesteld met als doel de professionaliteit van beroepscoaches onder woorden te brengen en de omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches. In deze code hanteert de NOBCO als definitie voor individuele coaching ‘het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een coachee op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken’.


Coachcentrum Et Emergo werkt conform deze gedragscode en zal -indien aan de orde- constructief meewerken aan de klachtenprocedure die uit deze gedragscode voortvloeit. Wij maken ook gebruik van de NOBCO algemene voorwaarden voor beroepscoaches.NOBCO_Algemene_Voorwaarden

NOBCO Klachtenreglement

Privacyverklaring


Powered by webXpress