NOBCO

Anja en Greet zijn beiden aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (www.nobco.nl). Greet is gecertificeerd als NOBCO/EMCC Master Practitioner Coach. De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de belangenorganisatie voor beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.  

                         

 

 

EMCC/NOBCO heeft een Internationale Ethische Code vastgesteld met als doel de professionaliteit van beroepscoaches onder woorden te brengen en de omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches. 

Et Emergo werkt conform deze gedragscode en zal -indien aan de orde- constructief meewerken aan de klachtenprocedure die uit deze gedragscode voortvloeit. 

Wij maken ook gebruik van de NOBCO algemene voorwaarden voor beroepscoaches.
De Internationale Ethische Code, de klachtenprocedure en de algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de blauwe balk hieronder.
Powered by webXpress