Nieuws

Juni 2017

Andere mogelijkheden.... kun je leren
Coachcentrum Et Emergo heeft een aantal cursussen ontwikkeld. 


De cursussen hebben twee, ogenschijnlijk, totaal verschillende onderwerpen:

PTG’       en        ‘Mannen- en Vrouwentaal’

Maar wat hebben die begrippen/fenomenen met elkaar gemeen?

Wat ons betreft hebben ze gemeen dat ze een mogelijkheid bieden om anders om te gaan met bepaalde, meestal moeilijke, situaties in je leven.

In ons coachcentrum (Et Emergo) merken we dat veel mensen graag eerder op de hoogte zouden zijn geweest van het, bij ons, geleerde en dat ze verrast zijn dat ze door deze aanpak wel bereiken waar ze vaak al jaren mee ‘aan de slag zijn’ of zelfs mee ‘worstelen’.
We willen onze kennis op o.a deze gebieden graag delen en hebben daarom cursussen ontwikkeld over deze twee onderwerpen. Daarnaast heeft Anja jaren geleden een cursus Raja-, Jnana-, Bhakti-Yoga ontwikkeld en gaat ze deze cursus weer geven. Je vindt onder het kopje cursusaanbod over alle cursussen meer informatie.

 


Augustus 2016

 


Greet verhuist naar Loenen GLD (vlak onder Apeldoorn)

Greet is medio Augustus verhuist naar Loenen GLD en woont daar nu letterlijk aan de rand van Nationaal Park Veluwezoom. Het plan is om daar op korte termijn een coachlocatie te realiseren. Voorlopig wordt gebruikt gemaakt van een tijdelijke locatie. In Groningen wordt vanaf September gecoacht op de Leonard Springerlaan nummer 1 (vlakbij het Stadspark). 


Augustus 2014


Nieuwe coachlocatie in Epe

Coachcentrum Et Emergo heeft een mooie coachlocatie gevonden in Epe. We mogen gebruik maken van de coachpraktijk van Corrie Stoter, die zelf een beetje minder gaat werken. Het is een prachtige locatie, en beetje buiten Epe, midden in de natuur.


Juni 2014


Uitbreiding coachlocaties

Coachcentrum Et Emergo krijgt meer en meer coachvragen van mensen die niet in het Noorden van het land wonen en/of werken. Wij gaan daarom vanaf augustus 2014 op reguliere basis coachgesprekken voeren in de provincies Gelderland/Overijssel. Wij zijn op zoek naar een geschikte eigen locatie in de regio Zwolle-Apeldoorn-Arnhem en tot we die hebben gevonden maken van gebruik van flexibele coachruimtes via het coachhuis.December 2013


Afronding afstudeeronderzoek Greet: Mensen die een burn-out gehad hebben zijn even bevlogen als mensen die geen burn-out hebben gehad.


Greet is eind december 2013 afgestudeerd in de management wetenschappen (MSc), afstudeerrichting Strategisch HRM. Ze deed voor haar scriptie een onderzoek naar de werkbeleving van mensen na herstel van een burn-out.
De scriptie is beoordeeld met een 8 en er is, gezien de bijzondere bevindingen, door de universiteit dringend verzocht van de scriptie een artikel te maken dat kan worden geplaatst in een internationaal vaktijdschrift.

Het doel van haar onderzoek was om na te gaan in hoeverre volledig herstelde burn-out medewerkers verschillen in de mate van bevlogenheid, ten opzichte van medewerkers zonder burn-out verleden. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre posttraumatische groei1 en persoonlijke hulpbronnen (zoals bijvoorbeeld optimisme en veerkracht) de mate van bevlogenheid en huidige burn-out klachten beïnvloeden.
Voor het onderzoek zijn online vragenlijsten ingevuld door een groep van 166 medewerkers met een burn-out verleden en 199 zonder burn-out verleden.
Uit de resultaten blijkt dat volledig herstelde burn-out medewerkers gemiddeld dezelfde mate van bevlogenheid hebben als medewerkers zonder burn-out verleden. Verder laten de resultaten zien dat medewerkers die hersteld zijn van een burn-out, posttraumatische groei (PTG)  ervaren en dat deze groei de mate van persoonlijke hulpbronnen positief beïnvloedt. Daarnaast blijkt dat de mate van bevlogenheid positief en resterende burn-out klachten negatief worden beïnvloed door de mate van posttraumatische groei, zowel direct als indirect (via persoonlijke hulpbronnen). 

Dit onderzoek is het eerste waaruit blijkt dat medewerkers die een burn-out hebben gehad net zo bevlogen zijn als medewerkers die geen burn-out hebben ervaren. Daarnaast blijkt dat het ervaren van posttraumatische groei tijdens het herstelproces van burn-out bijdraagt aan een verhoging van de bevlogenheid en vermindering van huidige burn-out klachten.

Scriptie_Greet_Vonk

 

 

 

Noot 1
Binnen het onderzoeksgebied posttraumatische groei is er ook aandacht voor positieve veranderingen na moeilijke gebeurtenissen of omstandigheden. Posttraumatische groei is een fenomeen dat kan leiden tot transformatie, wat betekent dat de veranderingen blijvend zijn. In het algemeen zijn er drie domeinen waarop groei gerealiseerd wordt namelijk persoonlijke relaties (bijvoorbeeld meer waarde toedichten aan relaties met familie en vrienden), zelf-perceptie (bijvoorbeeld veerkracht, wijsheid, kracht en inzicht in eigen sterktes en beperkingen) en levensfilosofie (bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt belangrijk is in het leven).

Powered by webXpress