Gratis PTG-Coachtrajecten

Voor een pilot traject kunnen vijftien leden van Koninklijke Metaalunie en FME gebruik maken van een gratis PTG-Coachtraject van Et Emergo.
Op deze pagina kun je er alles over lezen.

Waarom PTG-Coachtrajecten?

Jouw medewerker dreigt uit te gaan vallen door psychisch/emotioneel gerelateerde klachten? Of is al uitgevallen?
Dat brengt de nodige kosten en vaak ook ‘productie’-problemen met zich mee.

Met een PTG-Coachtraject kan de medewerker tijdens het coachtraject vaak gewoon inzetbaar blijven of, als iemand al uitgevallen is, kan diegene weer sneller en sterker/veerkrachtiger terug zijn op de werkplek. Ook als een medewerker al langer uit de roulatie is en mogelijk zelfs al in de reguliere zorg hulp heeft (gehad), kan een PTG-Coachtraject van onschatbare waarde zijn.
Et Emergo kijkt namelijk echt breder naar mensen met psychisch-emotioneel gerelateerde klachten. De coachtrajecten zijn gebaseerd op het wetenschapsgebied PostTraumatische Groei.

Wat is PostTraumatische Groei?

Groeien door tegenslag heet in de wetenschap PostTraumatische Groei (PTG).
PTG verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen door het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden.
PTG leidt tot transformatie. Dat betekent dat veranderingen blijvend zijn en dat iemand er sterker en wijzer uitkomt. Diegene ervaart daardoor een hogere kwaliteit van leven en werken. PTG heeft een positief effect op bijvoorbeeld resultaten in het werk, arbeidsvreugde en de houding op het werk.


De Coachtrajecten van Et Emergo

De coachtrajecten van Et Emergo zijn anders dan ‘gewone’ coachtrajecten. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op tientallen jaren ervaring en aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten.

Wij hebben twee specialismen:

 1. Coaching van mensen die zich in een moeilijke of onderzoekende periode in hun leven bevinden of die een persoonlijke crisis ervaren (privé- en/of werkgerelateerd).
  Van een moeilijke periode in je leven kun je groeien. In de wetenschap heet dat Posttraumatische Groei (PTG) en daarom noemen wij dit specialisme ‘PTG-Coaching’. Onze PTG-Coaching is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en wetenschap.
  Wij deden zelf ook wetenschappelijk onderzoek op dit gebied (inclusief wetenschappelijke publicatie). Door je meer bewust te worden van jezelf, o.a. je eigen krachten, talenten en valkuilen, kun je jezelf duurzaam ontwikkelen als het gaat om je persoonlijke leven, je leiderschaps-mogelijkheden en loopbaanvraagstukken. Omdat de essentie van deze coachvorm is dat een coachee zich meer bewust wordt van zichzelf, noemen wij dit specialisme ‘Bewustzijnsontwikkeling’.

Onze aanpak kenmerkt zich door de hieronder genoemde aspecten.

 • De ervaring leert dat interventies op meerdere niveaus (mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch) bijdragen aan een sneller en duurzamer resultaat. Wij hanteren daarom een integrale, multidisciplinaire werkwijze waarbij op meerdere manieren en gebieden aan de coachvraag wordt gewerkt. Voor elke coachee wordt in overleg een maatwerk coachtraject samengesteld.
 • Samen met de coachee wordt ervoor gezorgd dat de verschillende activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken (synergetische effecten).
 • Wij maken gebruik van een scala van versterkende principes uit diverse richtingen, onder andere uit de positieve psychologie, en richten ons vooral op de menselijke kracht, talenten en optimaal functioneren.
 • Moeilijke periodes in het leven heeft iedereen. Wij ondersteunen, indien van toepassing, het verwerkingsproces en doen daar vooral heel gewoon over, zonder het te klein of te groot te maken. In onze aanpak zijn wij erop gericht dat moeilijke periodes ook positieve mogelijkheden bieden, waardoor sneller herstel en persoonlijke groei worden gerealiseerd.

In overleg met Koninklijke Metaalunie en FME zijn er 3 verschillende soorten PTG-Coachtrajecten vastgesteld. Basis, Standaard en Uitgebreid.
In deze brochure staan deze verschillende trajecten beschreven.

Werkwijze

Samen met iedere coachee maken we een coachtraject op maat.

De volgende onderdelen komen daar meestal bij aan bod:

 • Intakegesprek. We starten met een intakegesprek met Anja en/of Greet. Het doel van dit gesprek is kennismaken, vaststellen van coachdoelen en aanpak en ervaren of er ‘een klik’ is. Daarnaast wordt dan bepaald welk PTG-Coachtraject het meest passend is (basis, standaard of uitgebreid).
 • Coachdoelen. De coachdoelen van de coachee staan centraal in het traject. Daarom evalueren we die na afloop. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de resultaten van het coachtraject objectief te meten en maken we daarom bij de start en afronding van het coachtraject gebruik van gevalideerde wetenschappelijke vragenlijsten.
 • Werkgever. Afhankelijk van het soort PTG-Coachtraject zijn er een aantal overlegmomenten met de werkgever. Met de coachee wordt duidelijk en zorgvuldig besproken wat in de overlegmomenten aan de orde kan en mag komen. In de brochure staat per PTG-Coachtraject beschreven welke overlegmomenten van toepassing zijn.
 • Coachgesprekken. Coachgesprekken en eventueel ondersteunende activiteiten. Ervaringen, situaties of problemen uit het dagelijkse leven van de coachee staan in deze gesprekken en activiteiten centraal. Onze coachtrajecten onderscheiden zich door een integrale, multidisciplinaire aanpak. We zetten naast de gesprekken, in overleg met de coachee ondersteunende activiteiten in. Samen stellen we een coachtraject op maat vast. En samen zorgen we dat de verschillende activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.
 • Reïntegratiebegeleiding (indien van toepassing). Als de coachee (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid is, begeleiden we de coachee bij het zorgvuldig reïntegreren, zodat de coachee stabieler en krachtiger dan voorheen kan functioneren.
 • Evaluatie. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de verkregen inzichten en maken we afspraken over volgende stappen. We bespreken ook hoe de coachee het geleerde in de praktijk kan borgen.

 

Aanmelden

Heb je belangstelling om een gratis PTG-Coachtraject aan te vragen, dan kun je het aanmeldingsformulier invullen. Na een ledencheck nemen wij contact met jou op om een intakegesprek te plannen met de aan te melden coachee.
Aangezien dit een pilot betreft en Koninklijke Metaalunie en de FME het effect van de PTG-Coachtrajecten willen evalueren, is het tevens de bedoeling dat er een kort evaluatieformulier ingevuld wordt na afronding van het PTG-Coachtraject.