Coachcentrum Et Emergo


Wat maakt ons bijzonder?

Wij hebben twee specialismen. Bewustzijnsontwikkeling en PTG coaching.


Onze coachtrajecten onderscheiden zich door een integrale, multidisciplinaire

       aanpak;  naast coachgesprekken kunnen onze trajecten ook bestaan uit ondersteunende
       activiteiten. Voor elke coachee wordt in overleg een maatwerk
       coachtraject samenstelt. 

De ervaring leert dat interventies op meerdere niveaus (mentaal, fysiek,
       emotioneel,
 energetisch) bijdragen aan een sneller en duurzamere resultaten. Dit is
       de inzet in de coachgesprekken. Wij bieden daarnaast div
erse coachvormen en een
       breed scala aan ondersteunende activiteiten.

De coachdoelen van de coachee staan centraal in het hele traject, die worden

       daarom ook aan het eind van het traject geëvalueerd. Wij vinden het echter ook

       belangrijk om de resultaten van onze bijdrage objectief te meten en maken daarom

       vaak op diverse momenten in het coachtraject gebruik van gevalideerde

       wetenschappelijke vragenlijsten.  .

  

Wij hebben een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op tientallen jaren ervaring
       en aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten.


Wat misschien minder bijzonder is, maar voor ons wel enorm belangrijk:

Wij focussen ons liever op de kracht van de mens dan op een ziektelabel en/of
       belemmeringen. Dat betekent in de praktijk dat wij gericht zijn op zowel herstel als op
       persoonlijke groei.
       Aandacht geven aan aanwezig potentieel/sterktes/talenten werkt
       veel beter dan het verminderen van zogenaamde zwaktes. We zeggen daar 
       overigens niet mee dat je je zogenaamde 'zwaktes' moet ontkennen, er overheen
       'blazen' of negeren. Het erkennen, herkennen en aanvaarden van je 'zwaktes'
       (eigenlijk: valkuilen) leidt tot gebalanceerde zelfkennis en dat leidt tot grotere 
       tevredenheid, hanteerbaar potentieel en bewust bruikbare capaciteiten.

Wij werken op basis van gelijkwaardigheid, en dat is voor ons veel meer dan alleen

       het woord….

Samen hebben en nemen we de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de

       coachdoelstellingen. Daardoor neemt overigens ook het zelf-lerend en zelf-

       oplossend vermogen toe.

Geen coachee heeft dezelfde doelen en achtergrond. Elk coachtraject zal er

      daarom anders uitzien en kan zelfs gedurende het traject van inhoud/vorm

      veranderen.

Bij de start van het coachtraject bespreken we met de werkgever en de coachee
       of en in welke mate de werkgever betrokken is bij het coachtraject.Powered by webXpress