Aanpak PTG Coaching


De coachtrajecten van Coachcentrum Et Emergo zijn anders dan ‘gewone’ coachtrajecten. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op tientallen jaren ervaring en aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten.

Persoonlijke visie:

Moeilijke periodes in het leven heeft iedereen. Wij ondersteunen het
       verwerkingsproces en doen daar vooral heel gewoon over, zonder het te klein of te
       groot te maken. In onze aanpak zijn wij er op gericht dat moeilijke periodes
       ook positieve mogelijkheden bieden waardoor sneller herstel en persoonlijke groei
       wordt gerealiseerd.

Wij focussen ons bij voorkeur liever op de kracht van de mens dan op een
       ziektelabel. Aandacht geven aan aanwezig potentieel/sterktes/talenten werkt
       veel beter dan het verminderen van zogenaamde zwaktes. We zeggen daar
       overigens niet mee dat je je zogenaamde 'zwaktes' moet ontkennen, er overheen
       'blazen' of negeren. Het erkennen, herkennen en aanvaarden van je 'zwaktes'
       (eigenlijk: valkuilen) leidt tot gebalanceerde zelfkennis en dat leidt tot grotere
       tevredenheid, hanteerbaar potentieel en bewust bruikbare capaciteiten.
       Dat betekent in de praktijk dat wij gericht zijn op zowel herstel als op
       (persoonlijke) groei.

Wij hebben ervaren dat coachtrajecten veel sneller duurzame resultaten
       opleveren wanneer er gericht aandacht wordt besteed aan zowel mentale, fysieke,
       emotionele als energetische verbetering/groei. Afhankelijke van de coachvraag en
       de persoonlijke voorkeuren van de coachee worden de coachgesprekken daarom
       ondersteund door andere vormen van coaching en ondersteunende activiteiten. Wij
       werken daarvoor samen met professionals die ter zake zeer deskundig zijn en
       uitstekende resultaten hebben geboekt.
 
Wetenschappelijke inzichten:

Seligman & Csikszentmihaly (2000) zijn de grondleggers van een nieuwe stroming
        in de psychologie, de positieve psychologie. Waar voorheen de psychologie vooral
        gericht was op het verminderen van klachten en een probleemgerichte benadering
        werd gehanteerd, is de positieve psychologie vooral gericht op gezondheid en
        welbevinden. Er wordt in dit onderzoeksgebied juist gekeken naar menselijke
        kracht, talenten en optimaal functioneren (zie bijvoorbeeld Schaufeli & Bakker,
        2004).

Een belangrijk onderzoeksgebied binnen de positieve psychologie is
        posttraumatische groei (PTG) (zie bijvoorbeeld Tedeschi & Calhoun, 2004; Park et
        al., 2009; Joseph et al., 2012). Binnen dit onderzoeksgebied is er ook aandacht
        voor positieve veranderingen na moeilijke gebeurtenissen of omstandigheden.
        Posttraumatische groei is een fenomeen dat kan leiden tot transformatie, wat
        betekent dat de veranderingen blijvend zijn (Park et al., 2009). In het algemeen zijn
        er drie domeinen waarop groei gerealiseerd wordt namelijk persoonlijke relaties
        (bijvoorbeeld meer waarde toedichten aan relaties met familie en vrienden), zelf-
        perceptie (bijvoorbeeld veerkracht, wijsheid, kracht en inzicht in eigen sterktes en
        beperkingen) en levensfilosofie (bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt
        belangrijk is in het leven) (Joseph et al., 2012; Tedeschi & Calhoun, 2004 en 2008).

Uit een recent afstudeeronderzoek blijkt dat posttraumatische groei leidt tot
        het verhogen van persoonlijke hulpbronnen (zoals bijvoorbeeld optimisme en
        veerkracht) en op hun beurt zijn persoonlijke hulpbronnen van grote invloed op het
        optimaal functioneren van medewerkers. Greet is in december 2013 op dit
        onderzoek afgestudeerd en deed voor haar scriptie een onderzoek naar de
        werkbeleving van mensen na herstel van een burn-out.
        Uit dit onderzoek blijkt dat medewerkers die een burn-out hebben gehad gemiddeld
        net zo bevlogen zijn als medewerkers die geen burn-out hebben ervaren.
        Daarnaast blijkt dat het ervaren van posttraumatische groei tijdens 
        het herstelproces van burn-out bijdraagt aan een verhoging van
        persoonlijke hulpbronnen en bevlogenheid en vermindering van resterende burn-
        out klachten. Wij hebben ervaren dat bij andere psychische klachten dezelfde
        resultaten geboekt worden.
        Wegens de bijzondere resultaten, is door de universiteit sterk aangeraden om van
        de scriptie een artikel te maken dat kan worden geplaatst in een internationaal
        vaktijdschrift.  De scriptie is hieronder te downloaden.

Powered by webXpress