Aanpak bewustzijnsontwikkeling

  

Wij hebben een aanpak ontwikkeld, die gebaseerd is op tientallen jaren ervaring en die aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten.


Persoonlijke visie:

Wij sluiten in onze coaching altijd zo veel mogelijk aan bij de huidige vraagstukken
       of problematiek van de coachee. Het geleerde in de coachgesprekken is daardoor
       meteen toepasbaar in de praktijk. Dat maakt het lekker concreet en leert ook sneller
       en grondiger. De theorie is direct praktijkervaring en wordt dus eigen ervaring, hetgeen
       permanenter beklijft.

Wij focussen ons bij voorkeur op de kracht van de mens dan op de problemen of
       belemmeringen die iemand ervaart. Dat betekent in de praktijk dat wij gericht zijn 
       op het elimineren van belemmeringen door persoonlijke groei.
       Dus: ‘er overheen groeien’.
       Aandacht geven aan aanwezig potentieel/sterktes/talenten werkt
       veel beter dan het verminderen van zogenaamde zwaktes. We zeggen daar 
       overigens niet mee dat je je zogenaamde 'zwaktes' moet ontkennen, er overheen
       'blazen' of negeren. Het erkennen, herkennen en aanvaarden van je 'zwaktes'
       (eigenlijk: valkuilen) leidt tot gebalanceerde zelfkennis en dat leidt tot grotere 
       tevredenheid, hanteerbaar potentieel en bewust bruikbare capaciteiten.

Wij hebben ervaren dat coachtrajecten veel sneller duurzame resultaten
       opleveren wanneer er gericht aandacht wordt besteed aan zowel mentale, fysieke,
       emotionele als energetische verbetering/groei. Dit is de inzet van de coachgesprekken.

In specifieke gevallen en afhankelijk van de coachvraag en de persoonlijke voorkeuren
       van de coachee is het ook mogelijk dat de coachgesprekken worden ondersteund
       door andere vormen van coaching en ondersteunende activiteiten. Wij werken daarvoor
       samen met professionals die ter zake zeer deskundig zijn en uitstekende resultaten
       hebben geboekt.

 
Wetenschappelijke inzichten:

 Frederickson (2009), een belangrijke onderzoekster op het gebied van de positieve
        psychologie,  heeft aangetoond dat focus op alleen problemen tot oppervlakkige oplossingen
        leidt. Haar broaden-and-build theorie gaat er vanuit dat positieve en negatieve emoties
        verschillend zijn in hun actiegerichtheid. Negatieve emoties zorgen namelijk voor een
        vernauwd gedrag, positieve emoties zorgen voor een verbreed gedrag.


Korthagen (2015) heeft een coachmethodiek beschreven waar wij ons erg in herkennen.
       Zijn ontwikkelde methodiek krachtgericht coachen is een evidence-based methodiek.
       De belangrijkste uitgangspunten van zijn methodiek zijn : 

·        Het doel van krachtgericht coachen is om de kracht van de coachee aan te
boren en de coachee te helpen eventuele belemmeringen te hanteren die de
eigen kracht indammen.

·        Het gaat erom dat coachees leren om autonoom en zelfsturend te worden in
het benutten van hun kracht en het hanteren van belemmeringen.

Powered by webXpress