Werkwijze

Welkom bij Et Emergo! Samen met jou maken we een coachtraject op maat.

De volgende onderdelen komen daar meestal bij aan bod.

  • Je start met een intakegesprek met Anja of Greet. Het doel van dit gesprek is kennismaken, vaststellen van coachdoelen en aanpak en ervaren of er ‘een klik’ is.
  • Coachdoelen. Jouw coachdoelen staan centraal in het traject. Daarom evalueren we die na afloop. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de resultaten van het coachtraject objectief te meten en maken we daarom bij de start en afronding van het coachtraject gebruik van gevalideerde wetenschappelijke vragenlijsten.
  • Werkgever. Is je werkgever bij de coaching betrokken? Dan bespreken we bij de start met elkaar in welke mate je werkgever betrokken is bij het coachtraject.
  • Coachgesprekken. Coachgesprekken en eventueel ondersteunende activiteiten. Ervaringen, situaties of problemen uit jouw dagelijkse leven staan in deze gesprekken en activiteiten centraal. Onze coachtrajecten onderscheiden zich door een integrale, multidisciplinaire aanpak. Vooral bij PTG-coaching zetten we naast de gesprekken, in overleg met jou, ondersteunende activiteiten in. Samen stellen we een coachtraject op maat vast. En samen zorgen we dat de verschillende activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.
  • Reïntegratiebegeleiding (indien van toepassing). Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid bent, begeleiden we je om zorgvuldig te reïntegreren, zodat je stabieler en krachtiger dan voorheen kunt functioneren.
  • Evaluatie. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de verkregen inzichten en maken we afspraken over volgende stappen. We bespreken ook hoe je het geleerde in de praktijk kunt borgen.

Intakegesprek aanvragen.