Wat is PTG?

Sterker door ellende

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven compleet op de kop zetten. Of het nu het krijgen van een levensbedreigende ziekte is, het meemaken van een burn-out, het zien gebeuren van een vreselijk ongeluk, het verliezen van je geliefde of baan, het beroofd worden, etcetera. Het is heftig en ingrijpend. Daar bestaan veel negatieve beelden over.

Maar ze kunnen je levensloop óók in positieve zin compleet transformeren. Je kunt het bij mensen herkennen als ze erover praten alsof hun leven in ‘stukjes’ is gedeeld, zoals: “sinds mijn ongeluk ben ik een ander mens, ik geniet veel meer van het leven”, “na mijn herstel van kanker weet ik wat echt belangrijk is in het leven”, “mijn wereld stortte in toen ik mijn baan verloor, maar achteraf is dat het beste wat me is overkomen”.

Als je midden in de ellende zit, heb je weinig aan teksten als ‘je komt er sterker uit’. Dat weet je met je hoofd soms ook wel, maar zo voelt het dan absoluut niet. Toch kun je sterker worden door ellende.

 

Wat is PostTraumatische Groei?

Groeien door tegenslag heet in de wetenschap PostTraumatische Groei (PTG).
PTG verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen door het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden.
PTG leidt tot transformatie. Dat betekent dat veranderingen blijvend zijn en je er sterker en wijzer uitkomt. Je ervaart daardoor een hogere kwaliteit van leven.

 

PTG leidt tot transformatie

In het algemeen zijn er vijf deelgebieden waarop je kunt groeien:

  • Relaties. Bijvoorbeeld een andere waarde hechten aan relaties met familie en vrienden: opener, empathischer, aandachtiger, duidelijker, selectiever.
  • Persoonlijke kracht. Bijvoorbeeld het verhogen van veerkracht, wijsheid, authenticiteit, senioriteit en meer inzicht in eigen sterktes en beperkingen, talenten en valkuilen.
  • Verandering in religie/spiritualiteit/levensfilosofie. Bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt belangrijk is in het leven.
  • Ervaren van nieuwe mogelijkheden en verbreden van de horizon.
  • Verandering in de waardering/beleving van het leven.

 

Groeien in moeilijke tijden 

Veel mensen kennen de term PTSS (posttraumatische stress stoornis) en weinig mensen kennen de term PTG. Dat is belangrijk is om bij stil te staan. Als je mensen vertelt dat ze kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, wordt dat snel een self-fulfilling prophecy; door het te vertellen wordt het vanzelf waar. Het werkt beter als je (h)erkent dat mensen kunnen groeien in moeilijke tijden en dat ook in een dergelijke situatie mensen in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen proces.

Lees meer over de mogelijkheden voor PTG-coaching.

 

Wetenschappelijke inzichten PTG coaching

  • Seligman & Csikszentmihaly (2000) zijn de grondleggers van een nieuwe stroming in de psychologie: de positieve psychologie. Voorheen was de psychologie vooral gericht op het verminderen van klachten en werd een probleemgerichte benadering gehanteerd. De positieve psychologie is vooral gericht op gezondheid en welbevinden. In dit onderzoeksgebied wordt juist gekeken naar menselijke kracht, talenten en optimaal functioneren (zie bijvoorbeeld Schaufeli & Bakker, 2004).
  • Een belangrijk onderzoeksgebied binnen de positieve psychologie is PostTraumatische Groei (PTG) (zie bijvoorbeeld Tedeschi & Calhoun, 2004; Park et al., 2009; Joseph et al., 2012). Binnen dit onderzoeksgebied is er ook aandacht voor positieve veranderingen na moeilijke gebeurtenissen of omstandigheden. PostTraumatische Groei kan leiden tot transformatie, wat betekent dat de veranderingen blijvend zijn (Park et al., 2009). In het algemeen zijn er drie domeinen waarop groei wordt gerealiseerd, namelijk persoonlijke relaties (bijvoorbeeld meer waarde toedichten aan relaties met familie en vrienden), zelf-perceptie (bijvoorbeeld veerkracht, wijsheid, kracht en inzicht in eigen sterktes en beperkingen) en levensfilosofie (bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt
belangrijk is in het leven) (Joseph et al., 2012; Tedeschi & Calhoun, 2004 en 2008).
  • PostTraumatische Groei leidt tot het verhogen van persoonlijke hulpbronnen (zoals bijvoorbeeld optimisme en veerkracht) en op hun beurt zijn persoonlijke hulpbronnen van grote invloed op het optimaal functioneren van medewerkers. Greet Vonk is op dit onderzoek afgestudeerd. Dit heeft in september 2019 geleid tot een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Workplace Health Management. Je vindt hier de Nederlandstalige versie.
    Het is een onderzoek naar de werkbeleving van mensen na herstel van een burn-out. Hieruit blijkt dat medewerkers die een burn-out hebben gehad gemiddeld net zo bevlogen zijn als medewerkers die geen burn-out hebben ervaren. Daarnaast blijkt dat het ervaren van PostTraumatische Groei tijdens het herstelproces van burn-out bijdraagt aan een verhoging van persoonlijke hulpbronnen en bevlogenheid en vermindering van resterende burn-out klachten. Wij hebben ervaren dat bij andere psychische klachten dezelfde resultaten geboekt worden.