Vragenlijst PTG

Vul de PTG-Vragenlijst in. De vragen gaan in op vijf gebieden: relaties met anderen, zien van nieuwe mogelijkheden, ervaren van persoonlijke kracht, verandering in religie of spiritualiteit en verandering van de waardering van het leven. Vaak helpt het invullen al om ook positieve kanten te zien!

Je kunt kiezen uit een verkorte vragenlijst (10 vragen, invultijd een paar minuten) of een volledige vragenlijst (25 vragen, invultijd 5 à 10 minuten).

Bij de verkorte vragenlijst geeft de totaalscore een goede weergave van de door jou ervaren mate van PostTraumatische Groei en zijn de scores op de vijf hierboven genoemde gebieden alleen indicatieve scores. Bij de volledige vragenlijst krijg je ook de complete scores op de vijf gebieden.

Je krijgt de resultaten meteen gemaild.