Ontwikkelassessment

Gedrag, drijfveren en talenten

Met het instrument TriMetrix meten we drie verschillende onderdelen die een belangrijke rol spelen in je karakter of persoonlijkheid: gedrag, drijfveren en talenten.

Op basis van de uitkomsten gaan we in gesprek over de volgende onderwerpen:

 • analyse van jouw gedrag, drijfveren, talenten, krachten, valkuilen
 • zicht krijgen op jouw gekende en ongekende talenten en mogelijkheden. En onderzoeken hoe dit voor jou het beste bereikbaar en hanteerbaar wordt.
 • onderzoeken welke professionele en persoonlijke ontwikkeling gewenst is voor jouw groei en volgende stap
 • welke (functie-)elementen passen bij jouw ‘pakket’

 

Voorbeelden

 

Trimetrix

TriMetrix brengt ‘soft skills’ (persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden) in kaart.  Deze ‘soft skills’ zijn van essentieel belang voor het succesvol functioneren in je werkomgeving.

De vaardigheden zijn verdeeld over drie domeinen:

 • Wat kan ik? Waar ben ik van nature ervaren, of in potentie goed in?
 • Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waar krijg ik energie/een kick van? Waar haal ik bevrediging uit? Wat wil ik?
 • Hoe doe ik de dingen die ik doe? Hoe presenteer en manifesteer ik mij richting anderen? Hoe breng ik zaken naar buiten?

Inzicht verkrijgen in de ‘soft skills’ helpt om jezelf  – en mensen om je heen – beter te begrijpen. Dat is meer dan alleen maar leuk of interessant. Het is ook erg nuttig in de interactie met andere mensen en bij het nadenken over de vraag hoe je optimaal gebruik kunt maken van jouw unieke talenten.

De kans op succes en plezier in een bepaalde rol of functie neemt toe als je persoonlijke ‘soft skills’ passen bij wat er in de functie en door de organisatie wordt gevraagd. Als je je leven en loopbaan probeert in te richten op basis van je natuurlijke talenten, heb je een grotere kans om succesvol en gelukkig te zijn.

 

Zelfperceptie

Het rapport dat naar aanleiding van een online profielonderzoek wordt aangemaakt, is het directe resultaat van de antwoorden die jij geeft. Er is geen psycholoog, coach, adviseur of andere partij die antwoorden interpreteert en vervolgens vertaalt naar een tekst. De resultaten zijn dus een directe weergave van de gegeven antwoorden (zelfperceptie).

 

Kenmerken

TriMetrix biedt:

 • een methodiek die op jou als persoon is gericht
 • resultaten die niet goed of slecht zijn, maar inzicht geven
 • een profielonderzoek dat als waarderend in plaats van bedreigend wordt ervaren. Het nodigt uit om te kijken naar ontwikkelmogelijkheden
 • een methodiek waarmee je snel en doeltreffend inzicht krijgt in het eigen totale functioneren. Het talentendeel zorgt voor een bijzonder compleet beeld, waarbij zowel de gekende als de ongekende talenten zichtbaar worden.
 • een gevalideerde, objectieve meting
 • een snelle, grondige methodiek die leidt tot concrete actiepunten