Bewustzijnsontwikkeling


Coachvragen bewustzijnsontwikkeling

Heb je er behoefte aan om stil te staan bij specifieke persoonlijke of existentiële vraagstukken of wil je aan de slag met je loopbaanontwikkeling of leiderschapsontwikkeling. Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van vraagstukken/onderwerpen/thema’s zoals:

•          Algehele persoonlijke ontwikkeling

•          Hoe kun je jezelf en je (on)mogelijkheden optimaal hanteren

•          Onderzoeken welke professionele- en persoonlijke ontwikkeling gewenst is voor jouw groep en/of volgende stap

•          Het ontwikkelen van leiderschaps- en managementtalenten

•          Vaststellen welke rollen met gemak gehanteerd worden en welke rollen kracht kosten

•          Welke functie-elementen passen bij jouw ‘pakket’

•          Het bereiken van doelen op een persoonlijke en natuurlijke manier

•          Het stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen

•          Een effectieve organisatie van het werk

•          Concrete sollicitatieprocedures, functiewisselingen, etc.

•          Een goede balans tussen werk en privé

•          Vraagstukken rond relaties

•          Omgaan met werkgerelateerde keuzes, dilemma's en conflicten

•          Het omgaan met (tijdelijke) overbelasting, vermoeidheid, enz.

•          Het omgaan met kritiek

•          Vertrouwen op intuïtie

•          Zingeving

 

Bewustzijnsontwikkeling

Wij hebben een aanpak ontwikkeld, die gebaseerd is op tientallen jaren ervaring en die aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten. 

 • Wij sluiten in onze coaching altijd aan bij de omstandigheden, vraagstukken en/of problematiek van de coachee. Hetgeen geleerd wordt in de coachgesprekken, is daardoor meteen toepasbaar in de praktijk. Dat maakt het lekker concreet en leert ook effectiever met een duurzamer resultaat. De theorie is direct praktijkervaring en wordt dus eigen ervaring, hetgeen intenser binnenkomt en daardoor permanenter beklijft.
 • Wij focussen ons liever meer op de kracht van de mens dan op de problemen of belemmeringen die iemand ervaart. Dat betekent in de praktijk dat wij gericht zijn op het elimineren van belemmeringen met behulp van persoonlijke groei. Dus: ‘er overheen groeien’/’levenswijzer worden’. Aandacht geven aan aanwezig potentieel/sterktes/talenten werkt veel beter dan het verminderen van zogenaamde zwaktes. We zeggen daar overigens niet mee dat je je zogenaamde ‘zwaktes’ moet ontkennen, er overheen ‘blazen’ of negeren. Het erkennen, herkennen en aanvaarden van je ‘zwaktes’ (eigenlijk: valkuilen) leidt tot gebalanceerde zelfkennis en dat leidt tot grotere tevredenheid, hanteerbaar potentieel en bewust bruikbare capaciteiten.
 • De ervaring leert dat interventies op meerdere niveaus (emotioneel, mentaal, fysiek, energetisch) bijdragen aan een sneller en duurzamer resultaat. Wij hanteren daarom een integrale, multidisciplinaire werkwijze waarbij op meerdere manieren en gebieden aan de coachvraag wordt gewerkt. Wij werken daarvoor samen met professionals die ter zake zeer deskundig zijn en uitstekende resultaten hebben geboekt. Voor elke coachee wordt in overleg een maatwerk- coachtraject samengesteld. 

 • Er wordt veel aandacht gegeven aan hoe verbetering bereikt kan worden met als uiteindelijk doel dat de coachee er sterker/’wijzer’ uitkomt. Het resultaat is dat het totale bewustzijn scherper wordt, zodat ervaring ‘levenservaring’ gaat heten/worden in plaats van alleen kennis.

 • De coachdoelen van een coachee staan centraal in het hele traject, die worden daarom ook geëvalueerd. Wij vinden het eveneens belangrijk om de resultaten van het coachtraject objectief te meten. Er wordt daarom bij het eerste gesprek en na het laatste gesprek gebruik gemaakt van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten (UBOS (burn-out), UBES (bevlogenheid), Positieve psychologie, etc.) om de voortgang te kunnen meten.

 

Wetenschappelijke inzichten bewustzijnsontwikkeling

 • Frederickson (2009), een belangrijke onderzoekster op het gebied van de positieve psychologie, heeft aangetoond dat focus op alleen problemen tot oppervlakkige oplossingen leidt. Haar broaden-and-build theorie gaat er vanuit dat positieve en negatieve emoties verschillend zijn in hun actiegerichtheid. Negatieve emoties zorgen namelijk voor een vernauwd gedrag, positieve emoties zorgen voor een verbreed gedrag. 
 • Korthagen (2015) heeft een coachmethodiek beschreven waar wij ons zeer in herkennen. Zijn ontwikkelde methodiek krachtgericht coachen is een evidence-based methodiek. De belangrijkste uitgangspunten van zijn methodiek zijn :
  • Het doel van krachtgericht coachen is om de kracht van de coachee aan te
 boren en de coachee te helpen eventuele belemmeringen te hanteren die de eigen kracht indammen.
  • Het gaat erom dat coachees leren om autonoom en zelfsturend te worden in het benutten van hun kracht en het hanteren van belemmeringen.

 

 

Powered by webXpress